Metsät ovat elävää luontoa, josta me ihmiset olemme täysin riippuvaisia.

Metsien puolesta -kansalaisaloite pyrkii parantamaan Suomen metsäluonnon hyvinvointia helpottamalla metsien suojelua ja hankaloittamalla niiden kestämätöntä käyttöä.

Aloitteen pääkohdat

1. Vanhat ja luonnontilaiset metsät suojeluun

Viimeiset yli 120-vuotiaat ja luonnontilaiset metsät asetetaan valtion mailla toimenpidekieltoon, kunnes laki niiden suojelusta on saatu voimaan. Yksityisille tarjotaan ensisijaisesti suojeluvaihtoehtoa, kun kyseessä on erityisen arvokas metsä.

2. Metsän hävittämiseen tarvitaan lupa, ja vahingot on kompensoitava

Metsämaan ottaminen muuhun käyttöön tulee tiukasti luvanvaraiseksi ja maksulliseksi. Metsän hävittäminen rakentamisen alta on ylikompensoitava suojelemalla tai ennallistamalla heikennettyjä elinympäristöjä muualla.

3. Loppu avohakkuille, tilalle jatkuva kasvatus

Avohakkuista luovutaan. Ne ovat sallittuja vain esimerkiksi juurikäävän valtaaman istutuskuusikon poistamiseen. Suurin sallittu aukkokoko on 0.1 ha.
Metsät pidetään jatkuvasti puustoisina. Metsän luontaisia rakennepiirteitä vaalitaan.

4. Kunnioitetaan metsiä

Metsänkäsittelyä vähennetään tuntuvasti. Maaperän muokkaukset, ojitus sekä metsän väkilannoitus lopetetaan. Pensaita ja nuoria puita ei enää raivata pois, ja yhden lajin istutusmetsät jätetään historiaan. Kesähakkuista luovutaan ja puiden ikä- ja järeysluokitukset palautetaan lakiin. Metsässä on oltava riittävästi vanhoja, kuolleita ja eriasteisesti lahonneita puita.

5. Todellisia vaihtoehtoja metsänomistajille

Metsänomistajalle halutaan lakisääteinen oikeus saada ajantasaista tietoa metsänsä eri käsittelytavoista ja niiden ympäristövaikutuksista. Metsänomistajalle taataan oikeus saada korvausta suojelusta tai toteutuneesta lisääntyneestä hiilensidonnasta, sekä hallussaan olevien heikennettyjen elinympäristöjen ennallistamisesta.

Lisätietoja aloitteesta

Mitä minä voin tehdä metsien puolesta?

Seuraa kampanjaa somessa ja osallistu keskusteluun

Lähde vapaaehtoiseksi

Tule mukaan kampanjan taustajoukkoihin laittamalla viestiä osoitteeseen info@metsienpuolesta.fi!

Suomalaisista metsistä aidosti luonnontilassa on vain muutama prosentti.

Ajankohtaista blogissa

Rakkaat vanhat puut

Rakkaat vanhat puut

Monella meistä on erityinen suhde johonkin tiettyyn puuyksilöön. Usein se on tavallista kookkaampi ja vanhempi, muista puista erottuva jättiläinen: kotipihan komea koivu, kalliolla oksiaan ojenteleva kilpikaarnainen honka tai erityisen iso ja vanha kuusi, joka suojelevan äidillisesti levittää helmansa.

lue lisää